نحوه کار ما

وریفای

حساب خود را ابتدا وریفای کنید

انتخاب ارز

ارز مورد نظر را انتخاب و هزینه را پرداخت کنید

تایید سفارش

ارز خود را در کمتر از ۳ دقیقه به صورت اتوماتیک تحویل بگیرید